User Tools

Site Tools


3681--12575-palmaria-la-gi

Palmaria
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pietrapiana và L. Sannino
Nơi khám phá Monte Viseggi Observatory
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12575
Tên thay thế 1999 RH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0808534
Viễn điểm quỹ đạo 2.5049110
Độ lệch tâm 0.0924726
Chu kỳ quỹ đạo 1268.1512514
Độ bất thường trung bình 114.40381
Độ nghiêng quỹ đạo 2.25702
Kinh độ của điểm nút lên 80.34327
Acgumen của cận điểm 341.69959
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12575 Palmaria (1999 RH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1999 bởi P. Pietrapiana và L. Sannino ở Monte Viseggi Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12575 Palmaria
3681--12575-palmaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)