User Tools

Site Tools


3682--12796-kamenrider-la-gi

Kamenrider
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Akimasa Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen Astronomical Observatory
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12796
Tên thay thế 1995 WF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8906224
Viễn điểm quỹ đạo 2.8783338
Độ lệch tâm 0.2071127
Chu kỳ quỹ đạo 1344.8951479
Độ bất thường trung bình 145.08029
Độ nghiêng quỹ đạo 10.59740
Kinh độ của điểm nút lên 246.30746
Acgumen của cận điểm 163.11183
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

12796 Kamenrider (1995 WF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1995 bởi Akimasa Nakamura ở Kuma Kogen Astronomical Observatory. Its name is in honor thuộc Shotaro Ishinomori's Kamen Rider Series, particularly the first series Kamen Rider.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12796 Kamenrider
3682--12796-kamenrider-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)