User Tools

Site Tools


3683--13059-ducuroir-la-gi

Ducuroir
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 18 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13059
Tên thay thế 1991 BD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3458489
Viễn điểm quỹ đạo 2.8298137
Độ lệch tâm 0.0935078
Chu kỳ quỹ đạo 1520.5558882
Độ bất thường trung bình 14.87297
Độ nghiêng quỹ đạo 6.57288
Kinh độ của điểm nút lên 115.40472
Acgumen của cận điểm 51.58479
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

13059 Ducuroir (1991 BD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13059 Ducuroir
3683--13059-ducuroir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)