User Tools

Site Tools


3685--13916-bernol-k-la-gi

13916 Bernolák
Tên
Tên Bernolák
Tên chỉ định 1982 QA2
Phát hiện
Người phát hiện M. Antal
Ngày phát hiện 23 tháng 8 năm 1982
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2448035
Bán trục lớn (a) 2.4353776 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8391886 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0315666 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.80 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.80248°
Kinh độ (Ω) 292.88908°
Acgumen (ω) 5.81165°
Độ bất thường trung bình (M) 308.24306°

13916 Bernolák là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1388.1867620 ngày (3.80 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
3685--13916-bernol-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)