User Tools

Site Tools


3686--14606-hifleischer-la-gi

Hifleischer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14606
Tên thay thế 1998 SK125
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0977521
Viễn điểm quỹ đạo 2.7009109
Độ lệch tâm 0.1256931
Chu kỳ quỹ đạo 1357.4811635
Độ bất thường trung bình 241.62615
Độ nghiêng quỹ đạo 6.37425
Kinh độ của điểm nút lên 155.10166
Acgumen của cận điểm 180.19552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14606 Hifleischer (1998 SK125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14606 Hifleischer
3686--14606-hifleischer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)