User Tools

Site Tools


3687--15005-guerriero-la-gi

Guerriero
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15005
Tên thay thế 1997 XY10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6725767
Viễn điểm quỹ đạo 3.6600639
Độ lệch tâm 0.1559361
Chu kỳ quỹ đạo 2057.9303977
Độ bất thường trung bình 1.55946
Độ nghiêng quỹ đạo 5.85893
Kinh độ của điểm nút lên 58.18649
Acgumen của cận điểm 303.00570
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

15005 Guerriero (1997 XY10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được M. Tombelli và U. Munari phát hiện vào ngày 7 tháng 12, năm 1997 tại Cima Ekar. Tên gọi này được F. Bevilacqua, C. Casacci và E. Vallerani đề xuất.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15005 Guerriero
3687--15005-guerriero-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)