User Tools

Site Tools


3688--15376-mart-k-la-gi

15376 Marták là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2860.5039493 ngày (7.83 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
3688--15376-mart-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)