User Tools

Site Tools


3689--15716-narahara-la-gi

15716 Narahara là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1689.9229799 ngày (4.63 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
3689--15716-narahara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)