User Tools

Site Tools


3691--7741-fedoseev-la-gi

Fedoseev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7741
Tên thay thế 1983 RR4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9326399
Viễn điểm quỹ đạo 2.8095057
Độ lệch tâm 0.1849091
Chu kỳ quỹ đạo 1333.5698197
Độ bất thường trung bình 246.98337
Độ nghiêng quỹ đạo 13.89748
Kinh độ của điểm nút lên 169.18854
Acgumen của cận điểm 196.71035
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

7741 Fedoseev (1983 RR4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1983, bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên của Vladimir Fedoseyev (sin năm 1932).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7741 Fedoseev
3691--7741-fedoseev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)