User Tools

Site Tools


3693--8256-shenzhou-la-gi

8256 Shenzhou
Khám phá
Khám phá bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn
Ngày khám phá ngày 25 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Đặt tên theo Shenzhou
Tên thay thế 1981 UZ9; 1994 TO1
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 16 tháng 11 năm 2005 (JD 2453700.5)
Cận điểm quỹ đạo 247.043 Gm (1.651 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 410.570 Gm (2.744 AU)
Bán trục lớn 328.807 Gm (2.198 AU)
Độ lệch tâm 0.249
Chu kỳ quỹ đạo 1190.203 d (3.26 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 19.78 km/s
Độ bất thường trung bình 124.419°
Độ nghiêng quỹ đạo 6.857°
Kinh độ của điểm nút lên 42.341°
Acgumen của cận điểm 21.322°
Đặc trưng vật lý
Kích thước ? km
Khối lượng ?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.1?
Nhiệt độ ~188 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8256 Shenzhou là một tiểu hành tinh đặt tên theotàu không gian Shenzhou của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  • AstDys object list
  • “Asteroids Tênd After First Manned Spacecraft, Spaceman”. Xinhua News Agency. 17 tháng 3 năm 2005. 
3693--8256-shenzhou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)