User Tools

Site Tools


3694--8414-atsuko-la-gi

Atsuko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8414
Tên thay thế 1996 TW10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1357042
Viễn điểm quỹ đạo 2.6365658
Độ lệch tâm 0.1049525
Chu kỳ quỹ đạo 1346.2972282
Độ bất thường trung bình 102.63576
Độ nghiêng quỹ đạo 2.20093
Kinh độ của điểm nút lên 126.09391
Acgumen của cận điểm 194.37606
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8414 Atsuko (1996 TW10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1996 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8414 Atsuko
3694--8414-atsuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)