User Tools

Site Tools


3695--8579-hieizan-la-gi

Hieizan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 11 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8579
Đặt tên theo Mount Hiei
Tên thay thế 1996 XV19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0066813
Viễn điểm quỹ đạo 2.9548515
Độ lệch tâm 0.1911043
Chu kỳ quỹ đạo 1427.1750624
Độ bất thường trung bình 73.30013
Độ nghiêng quỹ đạo 1.93253
Kinh độ của điểm nút lên 186.56152
Acgumen của cận điểm 151.05071
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0313
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.60

8579 Hieizan (1996 XV19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 12 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8579 Hieizan
3695--8579-hieizan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)