User Tools

Site Tools


3696--8737-takehiro-la-gi

8737 Takehiro (tên chỉ định: 1997 AL13) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 11 tháng 1 năm 1997. Nó được đặt theo tên Takehiro Hayashi, một giáo sư ở Đại học Hiroshima.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
3696--8737-takehiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)