User Tools

Site Tools


3697--8886-elaeagnus-la-gi

Elaeagnus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8886
Đặt tên theo Elaeagnus
Tên thay thế 1994 EG6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7996854
Viễn điểm quỹ đạo 2.6906754
Độ lệch tâm 0.1984228
Chu kỳ quỹ đạo 1228.7832650
Độ bất thường trung bình 277.87781
Độ nghiêng quỹ đạo 6.17434
Kinh độ của điểm nút lên 118.06412
Acgumen của cận điểm 213.03318
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8886 Elaeagnus (1994 EG6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8886 Elaeagnus
3697--8886-elaeagnus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)