User Tools

Site Tools


3698--9141-kapur-la-gi

Kapur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9141
Đặt tên theo Shekhar Kapur
Tên thay thế 5174 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6090931
Viễn điểm quỹ đạo 3.7534631
Độ lệch tâm 0.1798601
Chu kỳ quỹ đạo 2072.5302693
Độ bất thường trung bình 263.77658
Độ nghiêng quỹ đạo 12.93934
Kinh độ của điểm nút lên 83.38713
Acgumen của cận điểm 167.46992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

9141 Kapur (5174 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi C. J. van Houten ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9141 Kapur
3698--9141-kapur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)