User Tools

Site Tools


3700--9305-hazard-la-gi

Hazard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9305
Tên thay thế 1986 TR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7854153
Viễn điểm quỹ đạo 2.5435265
Độ lệch tâm 0.1751262
Chu kỳ quỹ đạo 1163.1240815
Độ bất thường trung bình 316.78270
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70480
Kinh độ của điểm nút lên 100.89499
Acgumen của cận điểm 218.56826
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

9305 Hazard (1986 TR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1986 bởi E. Bowell ở Anderson Mesa of the Lowell Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9305 Hazard
3700--9305-hazard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)