User Tools

Site Tools


3701--9648-gotouhideo-la-gi

Gotouhideo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Uto
Nơi khám phá Kashihara
Ngày khám phá 30 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9648
Tên thay thế 1995 UB9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8794071
Viễn điểm quỹ đạo 2.6625385
Độ lệch tâm 0.1724220
Chu kỳ quỹ đạo 1250.0181860
Độ bất thường trung bình 307.77175
Độ nghiêng quỹ đạo 4.73862
Kinh độ của điểm nút lên 58.68474
Acgumen của cận điểm 256.06912
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

9648 Gotouhideo (1995 UB9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1995 bởi F. Uto ở Kashihara.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9648 Gotouhideo
3701--9648-gotouhideo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)