User Tools

Site Tools


3702--9812-danco-la-gi

Danco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9812
Tên thay thế 1998 SJ144
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9640655
Viễn điểm quỹ đạo 2.5640389
Độ lệch tâm 0.1324999
Chu kỳ quỹ đạo 1244.3084984
Độ bất thường trung bình 234.21555
Độ nghiêng quỹ đạo 6.23323
Kinh độ của điểm nút lên 189.70273
Acgumen của cận điểm 267.86673
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9812 Danco (1998 SJ144) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9812 Danco
3702--9812-danco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)