User Tools

Site Tools


3703--10155-numaguti-la-gi

10155 Numaguti (1994 VZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Nó được đặt theo tên Japanese meteorologist Atusi Numaguti (1963–2001).[1]

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 723
3703--10155-numaguti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)