User Tools

Site Tools


3704--10301-kataoka-la-gi

Kataoka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 30 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10301
Tên thay thế 1989 FH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0277827
Viễn điểm quỹ đạo 2.4701893
Độ lệch tâm 0.0983569
Chu kỳ quỹ đạo 1231.9088201
Độ bất thường trung bình 227.10679
Độ nghiêng quỹ đạo 2.72891
Kinh độ của điểm nút lên 82.41297
Acgumen của cận điểm 132.15801
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10301 Kataoka (1989 FH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 3 năm 1989 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10301 Kataoka
3704--10301-kataoka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)