User Tools

Site Tools


3705--10450-girard-la-gi

10450 Girard (tên chỉ định: 1967 JQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Carlos Ulrrico Cesco và Arnold Richard Klemola ở Leoncito Astronomical Complex in Argentina ngày 6 tháng 5 năm 1967. Nó được đặt theo tên Terrence Girard, a software developer for Yale University Astronomy Department.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
3705--10450-girard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)