User Tools

Site Tools


3707--8257-andycheng-la-gi

Andycheng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8257
Tên thay thế 1982 HO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8204817
Viễn điểm quỹ đạo 2.5989145
Độ lệch tâm 0.1761401
Chu kỳ quỹ đạo 1199.7696042
Độ bất thường trung bình 306.14519
Độ nghiêng quỹ đạo 6.77047
Kinh độ của điểm nút lên 61.78128
Acgumen của cận điểm 193.13634
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8257 Andycheng (1982 HO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên của Andrew F. Cheng (sinh năm 1951) ở phòng Lab ứng dụng Vật lý thuộc Đại học Johns Hopkins.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8257 Andycheng
3707--8257-andycheng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)