User Tools

Site Tools


3708--8416-okada-la-gi

Okada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8416
Tên thay thế 1996 VB8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7323779
Viễn điểm quỹ đạo 2.5734665
Độ lệch tâm 0.1953365
Chu kỳ quỹ đạo 1153.8275891
Độ bất thường trung bình 310.99382
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31403
Kinh độ của điểm nút lên 170.13263
Acgumen của cận điểm 130.24268
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8416 Okada (1996 VB8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1996 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8416 Okada
3708--8416-okada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)