User Tools

Site Tools


3709--8580-pinsky-la-gi

Pinsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8580
Tên thay thế 1996 XZ25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6868889
Viễn điểm quỹ đạo 3.5424739
Độ lệch tâm 0.1373471
Chu kỳ quỹ đạo 2007.7926896
Độ bất thường trung bình 78.77862
Độ nghiêng quỹ đạo 12.12349
Kinh độ của điểm nút lên 108.77166
Acgumen của cận điểm 292.59549
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8580 Pinsky (1996 XZ25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8580 Pinsky
3709--8580-pinsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)