User Tools

Site Tools


3710--8887-scheeres-la-gi

Scheeres
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 6 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8887
Tên thay thế 1994 LK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2376178
Viễn điểm quỹ đạo 2.8922242
Độ lệch tâm 0.1276075
Chu kỳ quỹ đạo 1500.4081735
Độ bất thường trung bình 101.60324
Độ nghiêng quỹ đạo 15.88257
Kinh độ của điểm nút lên 128.98611
Acgumen của cận điểm 180.49176
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8887 Scheeres (1994 LK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1994 bởi E. F. Helin ở Palomar. Nó được đặt theo tên của Daniel J. Scheeres, now một giáo sư ở the University of Colorado.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8887 Scheeres
3710--8887-scheeres-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)