User Tools

Site Tools


3712--9306-pittosporum-la-gi

Pittosporum
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9306
Đặt tên theo Pittosporum
Tên thay thế 1987 CG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8061904
Viễn điểm quỹ đạo 2.9505954
Độ lệch tâm 0.0250843
Chu kỳ quỹ đạo 1783.7070844
Độ bất thường trung bình 12.71464
Độ nghiêng quỹ đạo 1.54944
Kinh độ của điểm nút lên 5.09168
Acgumen của cận điểm 271.44599
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

9306 Pittosporum (1987 CG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9306 Pittosporum
3712--9306-pittosporum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)