User Tools

Site Tools


3713--9491-thooft-la-gi

Tiểu hành tinh 9491 Thooftđược đặt tên theo tên của người đoạt giải Nobel vật lý học năm 1999 Gerardus 't Hooft.[1]

  1. ^ [1]
  • Naming of two asteroids, và link to constitution for 9491 Thooft
3713--9491-thooft-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)