User Tools

Site Tools


3714--9651-arii-soohoo-la-gi

9651 Arii-SooHoo
Tên
Tên Arii-SooHoo
Tên chỉ định 1996 AJ
Phát hiện
Người phát hiện AMOS
Ngày phát hiện 7 tháng 1 năm 1996
Nơi phát hiện Haleakala
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Lệch tâm (e) 0.1942047
Bán trục lớn (a) 2.4499246 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9741377 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9257115 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.83 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.76859°
Kinh độ (Ω) 304.35781°
Acgumen (ω) 358.30108°
Độ bất thường trung bình (M) 237.89906°

9651 Arii-SooHoo là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1400.6431053 ngày (3.83 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 1 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
3714--9651-arii-soohoo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)