User Tools

Site Tools


3717--10157-asagiri-la-gi

Asagiri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10157
Tên thay thế 1994 WE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2315532
Viễn điểm quỹ đạo 2.5163050
Độ lệch tâm 0.0599748
Chu kỳ quỹ đạo 1335.9802566
Độ bất thường trung bình 173.64241
Độ nghiêng quỹ đạo 7.30841
Kinh độ của điểm nút lên 64.62434
Acgumen của cận điểm 82.88969
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10157 Asagiri (1994 WE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10157 Asagiri
3717--10157-asagiri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)