User Tools

Site Tools


3718--10303-fr-ret-la-gi

10303 Fréret
Tên
Tên Fréret
Tên chỉ định 1989 RD2
Phát hiện
Người phát hiện E. W. Elst
Ngày phát hiện 2 tháng 9 năm 1989
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2438468
Bán trục lớn (a) 2.3777941 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7979766 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9576116 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.67 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.83362°
Kinh độ (Ω) 166.87184°
Acgumen (ω) 166.44193°
Độ bất thường trung bình (M) 36.14286°

10303 Fréret là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1339.2442615 ngày (3.67 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
3718--10303-fr-ret-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)