User Tools

Site Tools


3719--10452-zuev-la-gi

Zuev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10452
Tên thay thế 1976 SQ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7866337
Viễn điểm quỹ đạo 2.7389369
Độ lệch tâm 0.2104272
Chu kỳ quỹ đạo 1243.2642275
Độ bất thường trung bình 120.79243
Độ nghiêng quỹ đạo 5.36554
Kinh độ của điểm nút lên 197.49050
Acgumen của cận điểm 142.14990
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

10452 Zuev (1976 SQ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10452 Zuev
3719--10452-zuev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)