User Tools

Site Tools


3720--10653-witsen-la-gi

Witsen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10653
Đặt tên theo Nicolaes Witsen
Tên thay thế 6030 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.6135204
Viễn điểm quỹ đạo 3.7025392
Độ lệch tâm 0.0121676
Chu kỳ quỹ đạo 2555.4611376
Độ bất thường trung bình 214.51175
Độ nghiêng quỹ đạo 3.30077
Kinh độ của điểm nút lên 181.40792
Acgumen của cận điểm 263.67787
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

10653 Witsen (6030 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10653 Witsen
3720--10653-witsen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)