User Tools

Site Tools


3721--7747-micha-owski-la-gi

7747 Michałowski là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1269.4834412 ngày (3.48 năm).[1] Nó được đặt theo tên Polish nhà thiên văn học Tadeusz Michałowski (born 1954). Nó được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1987.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
3721--7747-micha-owski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)