User Tools

Site Tools


3722--8113-matsue-la-gi

Matsue
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught và H. Abe
Nơi khám phá Yatsuka
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8113
Tên thay thế 1996 HD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8343779
Viễn điểm quỹ đạo 2.7227731
Độ lệch tâm 0.1949453
Chu kỳ quỹ đạo 1256.3005654
Độ bất thường trung bình 127.54844
Độ nghiêng quỹ đạo 6.76382
Kinh độ của điểm nút lên 80.84615
Acgumen của cận điểm 210.77370
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8113 Matsue (1996 HD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1996 bởi R. H. McNaught và H. Abe ở Yatsuka.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8113 Matsue
3722--8113-matsue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)