User Tools

Site Tools


3723--8417-lancetaylor-la-gi

Lancetaylor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8417
Tên thay thế 1996 VG8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7819781
Viễn điểm quỹ đạo 2.6409995
Độ lệch tâm 0.1942179
Chu kỳ quỹ đạo 1201.2282559
Độ bất thường trung bình 276.21560
Độ nghiêng quỹ đạo 5.80916
Kinh độ của điểm nút lên 262.62258
Acgumen của cận điểm 26.91219
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8417 Lancetaylor (1996 VG8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8417 Lancetaylor
3723--8417-lancetaylor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)