User Tools

Site Tools


3724--8581-johnen-la-gi

Johnen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Sato
Nơi khám phá Chichibu
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8581
Tên thay thế 1996 YO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7134061
Viễn điểm quỹ đạo 2.9566101
Độ lệch tâm 0.0428930
Chu kỳ quỹ đạo 1743.5318842
Độ bất thường trung bình 106.21769
Độ nghiêng quỹ đạo 3.19884
Kinh độ của điểm nút lên 75.17018
Acgumen của cận điểm 25.99624
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8581 Johnen (1996 YO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1996 bởi N. Sato ở Chichibu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8581 Johnen
3724--8581-johnen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)