User Tools

Site Tools


3726--8889-mockturtle-la-gi

Mockturtle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 31 tháng 7 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8889
Đặt tên theo Mock Turtle
Tên thay thế 1994 OC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6074719
Viễn điểm quỹ đạo 3.4629065
Độ lệch tâm 0.1409195
Chu kỳ quỹ đạo 1931.4215515
Độ bất thường trung bình 162.69401
Độ nghiêng quỹ đạo 11.99429
Kinh độ của điểm nút lên 322.76447
Acgumen của cận điểm 61.60109
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0727
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.60

8889 Mockturtle (1994 OC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 7 năm 1994 bởi Y. Shimizu và T. Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8889 Mockturtle
3726--8889-mockturtle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)