User Tools

Site Tools


3728--9143-burkhead-la-gi

Burkhead
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana
Nơi khám phá Đài thiên văn Goethe Link
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1955
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9143
Tên thay thế 1955 SF, 1955 TK, 1978 QV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7826409
Viễn điểm quỹ đạo 2.6546227
Độ lệch tâm 0.1965134
Chu kỳ quỹ đạo 1207.0528096
Độ bất thường trung bình 353.25000
Độ nghiêng quỹ đạo 4.63625
Kinh độ của điểm nút lên 335.12320
Acgumen của cận điểm 3.06347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9143 Burkhead (1955 SF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1955 bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana ở Đài thiên văn Goethe Link, Brooklyn, Indiana. The name honors Martin S. Burkhead, emeritus professor of astronomy ở Đại học Indiana.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9143 Burkhead
3728--9143-burkhead-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)