User Tools

Site Tools


3729--9307-regiomontanus-la-gi

Regiomontanus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9307
Đặt tên theo Regiomontanus
Tên thay thế 1987 QS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0096866
Viễn điểm quỹ đạo 2.6830650
Độ lệch tâm 0.1434933
Chu kỳ quỹ đạo 1312.7885331
Độ bất thường trung bình 285.70590
Độ nghiêng quỹ đạo 6.57535
Kinh độ của điểm nút lên 321.80742
Acgumen của cận điểm 7.73978
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

9307 Regiomontanus (1987 QS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1987 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9307 Regiomontanus
3729--9307-regiomontanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)