User Tools

Site Tools


3731--9657-u-ka-la-gi

9657 Učka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2032.7328716 ngày (5.57 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3731--9657-u-ka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)