User Tools

Site Tools


3732--9814-ivobenko-la-gi

Ivobenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Korlevic
Nơi khám phá Visnjan
Ngày khám phá 23 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9814
Tên thay thế 1998 UU18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7773476
Viễn điểm quỹ đạo 2.7800088
Độ lệch tâm 0.2200094
Chu kỳ quỹ đạo 1256.3855359
Độ bất thường trung bình 301.72846
Độ nghiêng quỹ đạo 4.19027
Kinh độ của điểm nút lên 223.99913
Acgumen của cận điểm 144.70461
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

9814 Ivobenko (1998 UU18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1998 bởi K. Korlevic ở Visnjan.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9814 Ivobenko
3732--9814-ivobenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)