User Tools

Site Tools


3733--10004-igormakarov-la-gi

Igormakarov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10004
Tên thay thế 1975 VV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5446946
Viễn điểm quỹ đạo 3.6716356
Độ lệch tâm 0.1812872
Chu kỳ quỹ đạo 2001.4952281
Độ bất thường trung bình 16.76693
Độ nghiêng quỹ đạo 16.75745
Kinh độ của điểm nút lên 40.88303
Acgumen của cận điểm 292.62260
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10004 Igormakarov (1975 VV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1975 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Igor Mikhajlovich Makarov, chief scientific secretary thuộc Russian Academy of Sciences between 1988 và 1996.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10004 Igormakarov
3733--10004-igormakarov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)