User Tools

Site Tools


3734--10158-taroubou-la-gi

Taroubou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10158
Tên thay thế 1994 XK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9336949
Viễn điểm quỹ đạo 2.9567197
Độ lệch tâm 0.2091898
Chu kỳ quỹ đạo 1396.5997684
Độ bất thường trung bình 257.60970
Độ nghiêng quỹ đạo 5.39657
Kinh độ của điểm nút lên 56.80817
Acgumen của cận điểm 296.11926
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

10158 Taroubou (1994 XK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10158 Taroubou
3734--10158-taroubou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)