User Tools

Site Tools


3735--10304-iwaki-la-gi

Iwaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10304
Tên thay thế 1989 SY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8380220
Viễn điểm quỹ đạo 3.2938320
Độ lệch tâm 0.2836811
Chu kỳ quỹ đạo 1501.2909225
Độ bất thường trung bình 164.85962
Độ nghiêng quỹ đạo 12.73091
Kinh độ của điểm nút lên 25.89321
Acgumen của cận điểm 45.88931
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

10304 Iwaki (1989 SY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1989 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10304 Iwaki
3735--10304-iwaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)