User Tools

Site Tools


3736--10453-banzan-la-gi

Banzan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10453
Tên thay thế 1977 DY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5372161
Viễn điểm quỹ đạo 3.5747867
Độ lệch tâm 0.1697595
Chu kỳ quỹ đạo 1951.3211501
Độ bất thường trung bình 185.71271
Độ nghiêng quỹ đạo 1.93786
Kinh độ của điểm nút lên 37.02711
Acgumen của cận điểm 255.51230
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10453 Banzan (1977 DY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1977 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10453 Banzan
3736--10453-banzan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)