User Tools

Site Tools


3737--7749-jackschmitt-la-gi

Jackschmitt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7749
Đặt tên theo Harrison Schmitt
Tên thay thế 1988 JP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6858605
Viễn điểm quỹ đạo 3.5792615
Độ lệch tâm 0.3596120
Chu kỳ quỹ đạo 1560.1490098
Độ bất thường trung bình 160.36635
Độ nghiêng quỹ đạo 29.37425
Kinh độ của điểm nút lên 79.16050
Acgumen của cận điểm 257.12939
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

7749 Jackschmitt (1988 JP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7749 Jackschmitt
3737--7749-jackschmitt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)