User Tools

Site Tools


3738--8114-lafcadio-la-gi

Lafcadio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Abe
Nơi khám phá Yatsuka
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8114
Đặt tên theo Lafcadio Hearn
Tên thay thế 1996 HZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0805981
Viễn điểm quỹ đạo 2.6525273
Độ lệch tâm 0.1208354
Chu kỳ quỹ đạo 1329.7667020
Độ bất thường trung bình 36.51917
Độ nghiêng quỹ đạo 6.92383
Kinh độ của điểm nút lên 102.84184
Acgumen của cận điểm 210.85112
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

8114 Lafcadio (1996 HZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1996 bởi H. Abe ở Yatsuka.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8114 Lafcadio
3738--8114-lafcadio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)