User Tools

Site Tools


3740--8582-kazuhisa-la-gi

Kazuhisa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8582
Tên thay thế 1997 AY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4486744
Viễn điểm quỹ đạo 3.8052988
Độ lệch tâm 0.2169220
Chu kỳ quỹ đạo 2019.7027615
Độ bất thường trung bình 113.70441
Độ nghiêng quỹ đạo 4.11317
Kinh độ của điểm nút lên 63.17662
Acgumen của cận điểm 292.53128
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

8582 Kazuhisa (1997 AY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8582 Kazuhisa
3740--8582-kazuhisa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)