User Tools

Site Tools


3741--8740-v-clav-la-gi

8740 Václav là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1794.2209936 ngày (4.91 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3741--8740-v-clav-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)