User Tools

Site Tools


3742--8890-montaigne-la-gi

Montaigne
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8890
Đặt tên theo Michel de Montaigne
Tên thay thế 1994 PS37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6531137
Viễn điểm quỹ đạo 3.6543003
Độ lệch tâm 0.1587317
Chu kỳ quỹ đạo 2045.6457436
Độ bất thường trung bình 348.61415
Độ nghiêng quỹ đạo 0.84430
Kinh độ của điểm nút lên 159.50757
Acgumen của cận điểm 346.38421
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8890 Montaigne (1994 PS37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8890 Montaigne
3742--8890-montaigne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)